Brunkolsutvinning i Tyskland – vem skall bestämma?

Nils Lundgren

Nils Lundgren

MP:s partiledning kördes över av kongressmajoriteten under det gångna veckoslutet i frågan om Vattenfalls brunkolsutvinning i Tyskland. Majoriteten kräver att Vattenfall skall lägga ner brunkolsbrytningen, medan regeringens och därmed MP-ledningens linje är att sälja brunkolsgruvorna till nya ägare.

MP-majoritetens syn delas Vänsterpartiet, vars talesman i frågan, Jens Holm, i sin Interpellation 2014/15:332 slår fast följande: ”Det ansvarsfulla i det här läget borde vara att verka för en successiv avveckling av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. Men i stället förbereder Vattenfall en försäljning av de tyska kolkraftverken, något som tycks ha regeringens stöd. Den främsta spekulanten i dagsläget är ett tjeckiskt investmentbolag utan miljöambitioner. Vid en försäljning kan vi alltså räkna med en fortsatt drift av kolkraftverken och en mycket sannolik utbyggnad av nya kolgruvor och därmed kraftigt ökande utsläpp av växthusgaser och en än mer förstörd lokal miljö.”

Hur skall vi se på detta? Vill Miljöpartiet och Vänsterpartiet alltså att den tyska energipolitiken skall skötas av näringslivet? Eller, eftersom Vattenfall ägs av svenska staten, är tanken månne att den svenska staten skall försöka ta över den tyska energipolitiken? En spännande tanke. Det svenska företaget Vattenfall går in och köper upp tyska naturtillgångar och ser till att de inte får utnyttjas.

Vattenfall har ju också just fått igång sitt kolkraftverk i Moorburg vid Elbe nära Hamburg. Investeringen kostade 28 miljarder kronor och har fått skrivas av direkt med ca 10 miljarder. Här har väl Vattenfall möjligheten att lägga ner verket och därmed minska kolförbränningen i Tyskland? Kostnaden är ju bara ytterligare 18 miljarder för de svenska skattebetalarna.

Sådana förslag är principiellt orimliga. Ingen fruktar väl direkt att Statoil, Shell, BP och Exxon går ihop med Saudiarabien och börjar köpa upp anläggningar för vindkraft och gaskraftutvinning för lägga ner dem och gynna oljeproduktion. Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycks godkänna principen.

Det krävs litet mer eftertanke än MP-majoriteten och Vänsterpartiet visar prov på i sin iver att visa sig miljövänliga. Energipolitiken är politik och skall skötas i demokratisk ordning av suveräna stater. Suveräna stater kan sedan förhandla med varandra om att samordna energipolitiken till fromma för miljö och klimat. Men att hävda att företag skall undergräva demokratiska länders energipolitik är orimligt. Känns konstigt att behöva påminna Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att politik skall skötas av politiker, inte av näringslivet.