Gästskribent Gösta Walin: En välsignelse för mänskligheten

Med anledning av debatt artikel i DN 1 juni 2015 av ett närmast oräkneligt antal generalsekreterare och motsvarande chefer för diverse NGOs, vill jag anföra några synpunkter i kraft av min kompetens och mångåriga erfarenhet av allt som rör eventuella klimatförändringar.
Från departement till förskola, från höger till vänster, från svenskt näringsliv till Greenpeace, från FN till kommunala miljörådgivare, från Australien till Kanada, samma budskap: Koldioxid är planetens förbannelse, något måste göras.

Detta kallas konsensus och är mycket farligt, som masshysteri ungefär.

Politiker, byråkrati, massmedia och miljörörelsen leker följa John enligt devisen: “Varför tänka själv, när man kan tycka som alla andra”. Klimatfrågan är en riktig kronjuvel för regler- och övervakningsfanatiska politiker och byråkrater.

Inom vetenskapen är enögdheten långt ifrån lika utbredd, men många skeptiker ligger lågt av hänsyn till sina forskningsanslag och risken att bli häcklade av aktivister eller mästrade av kollegor med den rätta tron.

Så vad är då koldioxid? Koldioxid är livets gas. Växtligheten förbrukar koldioxid i frenetisk takt. Koldioxiden omvandlas därvid till syrgas och organiskt material dvs kol bundet i diverse organiska föreningar som återfinns i allt levande material men även i diverse dött material såsom ved eller fossila bränslen.

Gudskelov finns effektiva processer som återför koldioxiden till atmosfären. Det handlar om hela näringskedjan – mat in koldioxid ut. I sista hand är det mikrobiell nedbrytning som gör jobbet. Men lite koldioxid förloras genom att organiskt material begravs utan att brytas ned, t ex delar av plankton som fallit ner på havsbotten kan bäddas in i sediment utan att brytas ner. Tack vare denna lilla men farliga förlust så är livet på jorden sannolikt sedan länge svältfött på koldioxid. Koldioxidhalten är farligt nära så låga nivåer att växtligheten blir lidande.

Det har visats i mängder av undersökningar att växtligheten gynnas av mer koldioxid. Det växer mer och snabbare. Lika viktigt är att växterna klarar sig med mindre vatten. Avsevärt större skördar och krympande ökenområden kan förväntas när koldioxidhalten stiger i atmosfären. Detta är ett dokumenterat faktum. Mer koldioxid är i sanning en välsignelse för mänskligheten.

Hur påverkas då klimatet av koldioxid? Troligen obetydligt. Man kan tänka sig koldioxiden som ett florstunt täcke som dels ger en smula extra isolering, dels bidrar till att utjämna temperaturen över jorden.

Lite varmare kan det bli, men detta kommer knappast att märkas över nya köld- och värmeperioder som ingen kan förklara. Vi bör också betänka att lite varmare klimat är fördelaktigt. Den så kallade lilla istiden (ungefär 1500-1850) var periodvis förfärlig med missväxt, massdöd i pest, häxprocesser med mera elände.

De hot som vi dagligen serveras om koldioxidens skadeverkningar, till exempel översvämningar och fler och starkare stormar, är tagna ur luften. Tvärtom så bör den förväntade något jämnare temperaturen minska risken för busväder.

Även förutsägelserna om kraftigt stigande havsnivåer har kommit på skam; havsnivån synes stiga som den gjort alltsedan den lilla istiden, långsamt och i något varierande takt.

De våldsamma tropiska orkaner som härjar med varierande styrka och frekvens är förfärliga men uppvisar ingen signifikant ökning.

Vilka är då de alarmistiska argumenten? Med gigantiska datormodeller försöker man simulera hur en ökande koldioxidhalt kan påverka klimatets utveckling. Resultatet brukar visa på en varmare framtid, ibland mycket varmare. Resultaten kallas projektioner eller scenarier, vilket är något annat än prognoser. I själva verket är prognosvärdet obefintligt.

Mot slutet av 90-talet dök det upp en serie studier av trädringar mm från de senaste 1000 åren. Resultatet presenterades som en temperaturkurva som liknade en hockeyklubba: små variationer under 900 år följt av skarpt ökande temperatur under 1900-talet. Denna kurva fick enormt genomslag bland annat genom uppbackning av FN:s klimatpanel IPCC. Kurvan har nu spelat ut sin roll – den visade sig vara resultatet av inkompetent analys.

Hela tiden dyker det upp nya symptom i massmedia, som anses “bevisa” den pågående och förväntade uppvärmningen. Arktis har länge varit populärt. Isbjörnarna hotas, och runt om på jorden finns det förändringar som tyder på det ena eller det andra. Genom lämpligt urval kan man troliggöra vad som helst.

Hur kommer det sig att föreställningen om ett apokalyptiskt hot mot klimatet uppstått och bitit sig fast? Ingen vet riktigt men kanske har det gått till så här.

Vetenskapare levererar en hypotes som fångas upp av ideologiska krafter som ser intressanta möjligheter, t ex miljörörelsen som bedriver effektiv lobbyism. Massmedia faller till föga och sedan är det bara för politikerna att rätta in sig i ledet. Sanningen är därmed fastställd. De som vågar opponera sig blir idiotförklarade eller skällda för att vara köpta.

Sätt stopp för den livsfientliga propagandan, ni som har makt att påverka. Försök se det positiva med mer koldioxid och lugna ner er. Fossila bränslen och mer koldioxid är en välsignelse för mänskligheten.

Gösta Walin är professor emeritus i oceanografi, docent i teoretisk fysik
 

29 reaktioner på ”Gästskribent Gösta Walin: En välsignelse för mänskligheten

 1. Patrik Lindenfors skriver:

  Det ger inte direkt trovärdighet till er annars intressanta blogg att ge utrymme till värsta sortens klimatskeptiker som inte ens verkar insatt i den grundläggande fysiken bakom koldioxidens klimatpåverkan. Det här är helt snurrigt:
  ”Hur påverkas då klimatet av koldioxid? Troligen obetydligt. Man kan tänka sig koldioxiden som ett florstunt täcke som dels ger en smula extra isolering, dels bidrar till att utjämna temperaturen över jorden. Lite varmare kan det bli, men detta kommer knappast att märkas över nya köld- och värmeperioder som ingen kan förklara.”

  Det här att ingen kan förklara köld- och värmeperioderna är helt gripet ur luften. Troligen är det sannare är att Wallin inte förstår förklaringarna, liksom han inte förstår hur koldioxid fungerar som växthusgas.

  Klimatförändringarna är en så svår fråga, som griper över så många vetenskaper, att det behövs en expertkommitté för att sammanfatta och väga samman forskningsläget. Eftersom frågan är så viktig för vår framtid har man tillsatt IPCC – för att göra en sammanfattning av forskningsläget, där man väger samman alla perspektiv för att ge en samlad bedömning.

  Gillad av 1 person

  • Gösta Walin skriver:

   Det finns ideer om orsaker bakom ”köld och värmeperioder”. Dessa ideer är begripliga men knappast mer än ideer.
   Jag tror inte att man kan få ett vettigt svar på en vetenskaplig fråga från en expertkommitte där man väger samman alla perspektiv för att ge en samlad bedömning? IPCCs rapporter och agerande bekräftar denna min tro.
   När det gäller istidscykler så är ideerna lite mer robusta men långt ifrån slutgiltiga.

   Gilla

 2. rosenhane skriver:

  ”Från departement till förskola, från höger till vänster, från svenskt näringsliv till Greenpeace, från FN till kommunala miljörådgivare, från Australien till Kanada,”

  Du glömde från Harpsund till Harward och från Sundskär till Kärringön. 🙂
  I övrigt pågår den livsfientliga propagandan senast idag förmedlad av bland annat Expressen och Svenska Dagbladet.
  http://www.svd.se/2015-kan-bli-varmaste-aret-nagonsin/om/varlden

  Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   Jag har även glömt ”från Stockholm till Göteborg”.
   Efter 40 år i Göteborg är jag alltjämt irriterad över att Göteborg knappast finns i Stockholmarnas medvetande; typ: ”har ni en egen tidning i Göteborg?”

   Gilla

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Varför politikerna har anslutit sig till att betrakta koldioxid som ett hot mot klimatet beror nog främst på att det tillkom en ny skattebas som var lätt att använda. Utan egen ansträngning från politikernas sida serverades den nya skattebasen för dem på en silverbricka. Det måste ha varit oemotståndligt.

  Att beskatta vattenånga, som är en mer förekommande växthusgas, har ju hittills inte varit administrativt möjligt.

  Att beskatta koldioxid ger även en bonuseffekt, att oljeanvändningen pressas ner och därmed även pengaflödet till diktaturer. Det kan ha lockat en del.

  Vad gäller förekomst av istider så beskrivs i Nationalencyklopedin (NE) hur det har varit under de senaste 800.000 åren. Under den perioden har det varit åtta cykler om vardera runt 100.000 år. Med istid avses för Europas del att allt norr om Alperna har varit täckt med upp till 3 km tjock is. Mellan istiderna ligger värmeperioder.

  Cyklerna har bestått av 80.000 – 90.000 år istid och 10.000 – 20.000 år värmeperiod. Den värmeperiod vi nu lever i har varat i c:a 12.000 år. Upprepas mönstret står vi snarare inför en ny istid än ett varmare klimat, kanske om 100 år eller flera tusen år.

  Att klimatet har varierat i dessa cykler anges bero på astronomiska orsaker såsom variationer i solens avstånd till jorden vid olika årstider, jordbanans ellipticitet och jordaxelns lutning. Någon mänsklig påverkan på klimatet under tidigare värmeperioder omnämns inte i NE. Klimatet har varierat ändå.

  Hur svårt är det att räkna ut hur det framtida klimatet blir på kortare sikt än istidscyklerna? IPCC använder datormodeller för sina beräkningar.

  Jag såg en filmsnutt på TV2 Forum för några dagar sedan. Den var gjord av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Där åskådliggjordes hur svårt det är att göra datormodeller som räknar ut hur framtiden kommer att bli. Med ett biljardbord.

  Att räkna ut vart bollen skulle hamna efter en krock påstods vara ganska lätt. Men för att räkna ut var den hamnar efter 9 krockar (antag att man kan stöta så hårt med kön) måste man beakta gravitationen från de människor som står runt biljardbordet. För att räkna ut var den hamnar efter 56 krockar kräver att hänsyn tas till alla partiklar i hela universum. Enligt MSB således. Hur mycket tar IPCCs modell hänsyn till?

  Det vore intressant att få svar på frågan om MSB tror att det går att räkna ut hur klimatet kommer att bli. Har MSB varnat för en klimatförändringseffekter på samhället? Det bör vara deras uppgift att varna för sådana effekter.

  Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   Jag tror inte att möjligheten att beskatta koldioxidutsläpp varit avgörande. Ytligt sett har man lekt följa John; djupare sett så blir det komplicerat.
   Biljardbordet är en kul grej, har du någon referens till dina uppskattningar.

   Gilla

   • Göran Fredriksson skriver:

    Filmsnutten visades på ett seminarium om beredskap på TV2 Forum strax efter inledningen kl 0900 måndagen den 1 juni av en person från MSB, jag är inte helt säker på datum. Filmen bör finnas på MSB.

    Gilla

 4. Arthur skriver:

  Walin var professor i oceanografi och docent i teoretisk fysik. Det är relevant för ämnet. Lindenfors avhandling gällde, om jag inte hittar fel Lindenfors, evolution av könsskillnader. Borde inte Walin vara den som vet bättre? Har Lindenfors bytt verksamhetsfält sedan dess?

  Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   Det är nog riktigt att jag har bättre förutsättningar att bedömma de aktuella frågorna i kraft av min utbildning. Men jag vill understryka att det handlar om erfarenhet, omdöme och ett slags visdom snarare än ren expertkunskap.

   Gilla

 5. Patrik Lindenfors skriver:

  Arthur,
  Jag påstår inte att jag kan självständigt utvärdera den enorma mängd vetenskaplig information som ligger bakom det nuvarande konsensus om hur mänsklig verksamhet påverkar klimatet – det vore ett helt befängt påstående. Om du tror att Walin självständigt kan göra en liknande utvärdering har du grundligt missförstått komplexiteten i de här frågorna. Vår kompetens äger ingen relevans i den här frågan.

  Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   Jag har samma uppfattning som Arthur härvidlag..
   Jag baserar inte mina slustsatser på den enorma mängd vetsnskaplig information som har producerats om klimatfrågan. Detta gäller även den s k expertkommitten IPPC. Klokskap fungerar på ett helt annat sätt. Hur är lite svårt att reda ut, dessvärre. Man fär försöka tänka lite på egen hand, hur nu det går till.

   Gilla

  • Arthur skriver:

   Om kompetens inte äger någon relevans så skulle jag kunna lägga mig i men jag känner på mig att det inte är i min viktklass.

   Däremot finns det en del allmänmänskliga beteenden som kan antyda att de som påstår sig ha helt rätt inte är så tvärsäkra som de vill ge sken av, som att hemlighålla data, vilja tysta kritiker, svara med epitet istället för analys med flera. En hel del av detta förekommer i offentligheten men det är svårt någon ur den breda allmänheten att veta om det kommer från klimatvetenskapen eller från aktivister, journalister och politiker som tar sig till att tala i dess namn.

   Skulle det vara i min viktklass så skulle jag vilja fråga någon av experterna hur en högre koldioxidhalt i atmosfären kan leda till en skadlig sänkning av pH-värdet i havet när oceanerna har en 700 gånger så stor massa som atmosfären och koldioxid är en svag syra. Jag skulle också fråga om det är sant som det påstås att man fortsätter att publicera som säkra, prognoser från en numerisk modell vars resultat inte konsekvent överensstämmer med uppmätta data.

   Gilla

 6. Sten Kaijser skriver:

  Det är sorgligt när en kommentator istället för att argumentera i sak kommer med osakliga angrepp på sin motdebattör. Allt som professor Walin skriver är korrekt!
  De finns idag två klimatrelaterade hot mot mänskligheten – det första är den icke försumbara risken för att jorden blir kallare, och det andra är en människofientlig klimatpolitik.
  Det är en skam för Sverige att den svenska staten har subventionerat att det som kunde ha blivit mat åt hungriga människor istället gjordes till sprit åt törstiga bilar.

  Gillad av 1 person

 7. dolf skriver:

  Tycker denna bild säger allt: http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/CMIP5-90-models-global-Tsfc-vs-obs.jpg
  Så gott som alla klimatmodeller felar genom att de grovt överskattar temperaturhöjningarna jämfört med uppmätta temperaturer.

  Och som ganska elementär fysik klargör, hela atmosfären ger en temperaturökning på ungefär 30 grader. Om hela atmosfären står för 30 grader, så kan man ju fundera på hur realistiskt det är med omvälvande temperaturförändringar på grund av att en av gasernas koncentration skiftar några tiondels promille.

  IPCC är för övrigt inte en objektiv forskargrupp. Kommittén är ett politiskt organ tillsatt med det uttalade syftet redan från början att visa på koldioxidens skadeverkningar (alltså redan med utgångsläget att co2 är skadligt, inte att undersöka om det är det), och den politiskt sammanfattade rapporten SPC (Summary for Policy Makers) har fått åtskillig kritik för att vinkla och missrepresentera arbetet och slutsatserna från de verkliga forskarna.

  Gillad av 2 personer

 8. Lars Karlsson skriver:

  Arthur: ”Borde inte Walin vara den som vet bättre?”

  Jo, man tycker att Walin borde veta bättre än att skriva sådant här:

  ”Hur påverkas då klimatet av koldioxid? Troligen obetydligt. Man kan tänka sig koldioxiden som ett florstunt täcke som dels ger en smula extra isolering, dels bidrar till att utjämna temperaturen över jorden.”

  Det här går tvärt emot det mesta av den vetenskapliga litteraturen på området. Walin hittar helt enkelt på. Han borde verkligen veta bättre.

  Gillad av 1 person

  • Jonas N skriver:

   Man kan tänka sig koldioxiden som ett florstunt täcke som dels ger en smula extra isolering, dels bidrar till att utjämna temperaturen över jorden”

   Ja men det där stämmer ju också med (IPCC-) vetenskapen. några ppm mer ger en ‘isolerande’ effekt som främst visar sig att där det är kallt (och gärna torrt och mörkt också) blir det lite varmare, dvs det närmare polerna, nattetid, och dom lägsta temperaturerna blir lite varmare.

   Men du kanske tänker på dessa stora positiva återkopplingar, ~3ggr eller tom mer, som behövs för att måla upp det politiska klimathotet? Jo, där finns de som hoppas på och argumenterar för sådana, men empiriska data vägrar sedan lång tid att spela med, och allt mer (och fler) pekar på lägre värden. Även IPCC justerar ner sina ‘förväntningar’ lite i smyg utan skriva sådant rätt ut.

   Sen blir jag alltid fascinerad över dem som säger sig tala för ‘den stora majoriteten’ av all vetenskap på området .. eftersom jag starkt misstänker att de fått den informationen av någon annan …. som alltså då också har hävdat sig veta vad den stora mängden/majoriteten av denna påstådda forskning faktiskt säger .. osv.

   Gillad av 1 person

 9. Sture Åström skriver:

  IPCC:s meningslösa datorsimuleringar

  Redan 2001 förklarade IPCC:s arbetsgrupp I på sidan 505 i sin rapport att klimatet är ett icke-linjärt kaos, där relationerna mellan dess variabler är dåligt kända att det inte går att göra långsiktiga prognoser. Lägg till att IPCC:s företrädare erkänt att ”man har dålig förståelse för molnbildningen och värmeutbytet mellan luft och hav”, troligen två av de allra viktigaste variablerna. Dessutom har IPCC under alla sina år negligerat forskning om solens varierande aktivitet, sannolikt den allra viktigaste faktorn.

  Dock har IPCC skaffat världens dyraste datorer, som en armé av datornördar programmerar för datorsimuleringar till kostnader som uppgår till många miljarder US dollar. En körning kan omfatta 55 variabler, varav de flestas relationer till andra måste gissas. För komma fram till år 2100 kan flera miljoner omräkningar behöva göras. Ett litet fel i början multipliceras med sig självt varje gång. Resultatet blir nonsens.

  Professor Gösta Walin sade 2005 i Aftonbladet:

  ”Jag ser det mest som ett utslag av storhetsvansinne att tro att klimatet kan avbildas i en dator.”

  En bra sammanfattning av överåriga småpojkars dataspel med världens dyraste datorer.

  Det värsta är att sedan baserar IPCC sina rekommendationer till världens politiker på denna barnsliga lek ! ! !

  Mer tydligt kan inkompetens knappast visas.

  Gilla

  • Arthur skriver:

   Som datornörd vet jag naturligtvis att det finns fenomen som inte meningsfullt kan modelleras men vore det fallet så skulle de överåriga småpojkarna ha upptäckt det i ett tidigt skede. Man lär sig i skolan att känna igen dem. Det hindrar inte att det fortfarande kan vara ohyggligt svårt och kräva en förståelse som är svår att uppnå. Det kommer en del oroande ljud från modellerarhållet som inte verkar rimma väl med den diplomatiska nivåns tvärsäkerhet men det är svårt att bedöma trovärdigheten genom det journalistiska filtret. Dessutom är det förvirrande att det finns så många som doktor Lindenfors som är tvärsäkra utan att alls vara en del av detta verksamhetsfält.

   I alla händelser bör det politiska systemet inte ta någon hänsyn till utsagor från de som inte frivilligt publicerar sin kod. Mer än tjugo år som överårig småpojke har lärt mig att det enda motivet bakom att hemlighålla sin kod är att man skäms för den.

   Gilla

 10. Stefan Hill skriver:

  När jag var barn skrämde man oss barn med istiden. Jag var livrädd. Värmemaximum hade passerats under bronsåldern. Ofrånkomligen så gick vi mot en ny istid med 3000 meters istäcke över Sollentuna. Omslaget till istid skulle ske snabbt genom att Golfströmmen tig en ny bana. Sedan skulle istiden vara minst 100 000 år.

  Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   Du har så rätt. Det jag försöker framföra går på tvärs med konsensus. Däremot är det nog inte så att min uppfattning strider mot den vetenskaplia litteraturen. Det mesta som skrivs utgår från hotbilden. På det sättet byggs konsensus.

   Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   Golfströmmens eventuella kollaps har varit ett kärt ämne som dessbättre verkar ha tynat bort. I denna fråga har jag speciell kompetens vilket inneburit att jag plågats av de förnumstiga hotbilder predikats ända ner på dagis novå.

   Gilla

   • Arthur skriver:

    Är det alltså inte korrekt som vi fick lära oss i grundskolan att Golfströmmen i ett tusenårigt tidsperspektiv flyttar sig stokastiskt i öst-västlig riktning med konsekvenser för Europas klimat?

    Gilla

 11. Hans Jelbrinbg skriver:

  Tack Gösta för att föra förnuftets talan.

  Min doktorsavhandling heter ”Wind Controlled Climate”. I fyra år försökte jag klargöra vad anledningen till klimatvariationerna var (längre än 7 dagar) och speciellt de längsta mellan glacialer och interglacialer (istider och de korta värmeperioderna). Den mynnade ut i övertygelsen att de avgörande faktorerna var okända för etablerad vetenskap.
  Numera har jag kommit lite längre liksom andra har gjort tidigare. Milankowitch variationer på grund av celesta faktorer (+/- 3.5%) av solinstrålningen är inte tillräcklig för att förorsaka observerade temperaturvariationer under antagandet att absoluta utstrålningen är konstant inom promilleområdet. det senare är mycket troligt. Ovanstående innebär att det måste existera en ”okänd” fysikalisk process som orsakar då längsta klimatsvängningarna och troligen mycket av de kortare. Den först svensk som påpekade att solfläckarnas produktion troligen modulerades av jorden/måne-systemet var Otto Petterson, Oceanograf och även rektor för Stockholms högskola i början på 1900-talet. Numera finns mer substans för denna ignorerade teori och jag har själv publicerat några artiklar i detta ämne. Om jorden/månen påverkar solfläcksproduktionen ligger det nära till hands att planetär dynamik påverkar vindar och därmed klimat på alla planeter.
  Våra istider började för ca 4 miljoner år sedan och accelerade för ungefär en miljon år sedan.
  Perioden mellan istiderna var från början ca 25000 år för att under den senaste miljonen år bli ca 100000 år. det måste finnas anledningar till detta men det är knappast koldioxiden som är boven. Det är närmast löjligt att tro på datormodeller istället för observerationer (via sedimentinformation) från jordens ( alla hörn vilket gäller alla tidsskalor från miljontals år till ca en månad.

  Hans Jelbring
  Klimatolog

  Gilla

 12. lenakrantz skriver:

  Det är helt korrekt att klimatmodellerna inte förmår att få fram de stora variationer vi har sett på Norra Halvklotet (utanför tropikerna) under de senaste 2000 åren. Därmed förmår de ju inte heller att få fram ett användbart resultat framåt i tiden.
  Patrik Lindenfors borde veta det här. Det kanske han gör också men väljer att förneka det i sin kommentar.

  Gilla

 13. Hans Jelbring skriver:

  Hej Arthur,

  Gofströmmen är en konsekvens av att havet avkyls och att extremt kallt vatten sjunker från nordliga områden i norra Atlanten. Det är ca -1,5-2 C när det sjunker. Tidigare var passagen till norra Atlanten begränsat. Detta vatten måste ersättas och ”Drar” varmt ytvatten mot polarområdena. detta varma vatten är Golfströmmen. Troligen är det denna avkylning som ökat och har en stor del i istidernas tillblivelse och förstärkning de senaste 5 millioner åren.
  I min doktorsavhandling hävdade jag att Golfströmmen måste existera både under istider och mellanperioder. Under istider avkyls inte vattnet lika mycket i nordligaste Atlanten emedan istäcket då är mycket större och isolerande. Därför moduleras säkerligen Golströmmens intensitet av ett flertal faktorer, bland annat celesta sådana. Den första anledningen minskar Gosfströmmens styrka under istider.

  Gilla

 14. Henrik Mahlberg skriver:

  Miljörörelsen har tagit över! de har lyckats sätta agendan och ge svar på den. Vi behöver skapa en motkraft till miljörörelsen. Miljörörelsen är miljöns och samhällets största nuvarande hot. Jag antar att de forskare som var med och tog fram Hockeyklubban var bara en förlängning av miljörörelsen, det finns ett känt citat som går ungefär så här från forskarna. ”Vi måste få bort den medeltida värmeperioden”, det tyder på att forskarna inte är ute efter sanningen, bara åstadkomma propaganda.

  Gilla

 15. Håkan Sjögren skriver:

  Jsg har ofta funderat på hur klimathotsbluffen kunnat få sådan allmän spridning. När Planck genom sin lag för hålrumsstrålning kunde undanröja ”den ultravioletta katastrofen” använde man den felaktigt. Genom att integrera Plancks strålningslag får man fram Stefan- BoltzmannsT4-lag som gäller strålning ur ett litet hål i en ugn. Sedan sade man att det lilla hålet var en svart kropp och använde T4-lagen på jordytan och betraktade denna som en svart kropp. Sedan beräknade man Jordens temperatur utan atmosfär och fann att den nuvarande temperaturen skulle vara 33 grader varmare än Jordens utan atmosfär. De 33 graderna skyllde man på ”växthusgaser i atmosfären.Detta verkade så trovärdigt att begreppet ”växthusgas” blev allmänt accepterat. Alla litade på T4-lagen och att det fanns ”växthusgaser”.. .Om man studerar strålningsbalansen och tittar påJordens instrålade och utstrålade energi finner man att instrålningen till jordytan inte räcker för T4-lagens utstålning.Då säger man att ”växthusgaserna tillför skillnaden. Så blir det bevisat i allmänhetens ögon. Så har bluffen vunnit tilltro.. Enligt Trenbert skulle instrålningen från solen bara vara hälften så stor,som bigraget från ”växthusgaserna” .Mätningar med rymdsonder påkroppar i solsystemet visar att det inte finns några ”växthusgaser”..Koldioxid, vattenånga ,metan och lustgas kan inte påverka temperatur och klimst och är därör inga ”växthusgaser”…
  Mvh, Håkan..

  Gilla

 16. Håkan Sjögren skriver:

  ARTHUR 6/6. Mätningar har visat att pH i havsvattnet har minskat från pH 8,2 till pH 8,1. vattnet är alltså fortfarande basikt och inte surt, även om man talar om försuring, vilket är helt fel. Antag att Du har kokat upp vatten i en kastrull och låter det stå. När temperaturen minskat till 90 grader har vattnet blivit mindre hett,men inte kallt. Det bränns fortfarande trots att det svalnat. Det har i alla fall inte blivit mera kallt. Sedan är det riktigt att senarierna får vinna över mätningarna och dessa senarior kostar oss stora pengar, som förmodligen sätts in på diktatorernas konton i icke-nogräknade banker..
  Mvh , Håkan.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.