Mångfald?

Thomasgur1

Thomas Gür

Mångfald i det offentliga, inte minst i offentlig kultursektor och statligt styrda medier, innebär i huvudsak förekomsten av:

vänstermänniskor som är mörka,

vänstermänniskor som är funktionshindrade,

vänstermänniskor som är ljusa,

vänstermänniskor som är muslimer,

vänstermänniskor som är kristna,

vänstermänniskor som är ateister,

vänstermänniskor som är homo- bi- eller transsexuella

och mest kanske vänstermänniskor som är vänsterflummare.

Högerfolk göre sig icke besvär, även om de i detta sammanhang per definition ses som mörkermän.