Alternativ till nyval

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Vem och vilka som vann och förlorade i förra söndagens partiledardebatt är viktigare än på mycket länge. Med mer än tre år kvar till nästa riksdagsval är betydelsegraden normalt sett mycket låg för en sådan här debatt. Denna mandatperiod är dock allt annat än normal. Nu finns det därför starka skäl att intressera sig för partiernas signaler och positioneringar. Det främsta skälet för att bry sig är möjligheten för ett nyval till riksdagen.

Med hänsyn taget till den långa traditionen i svensk riksdagspolitik så bör givetvis stalltipset alltid vara att det inte blir något nyval. Nyval vore verkligen en extraordinär händelse i vårt inrikespolitiska sammanhang.

Men som sagt. Knappt åtta månader efter valet i höstas är redan de extraordinära händelserna stapelvaror i politiken. För att bara nämna något:

1. Socialdemokraterna regerar tillsammans med ett annat parti.

2. Detta parti är Miljöpartiet.

3. Statsministern har aldrig varit riksdagsledamot eller statsråd.

4. Regeringen har bara stöd av 37 procent i riksdagen.

5. Oppositionens budget vann över regeringens förslag.

6. Det finns en överenskommelse om att minoriteten ska få styra över majoriteten i den ekonomiska politiken.

7. Regeringspartierna går mycket svagt i opinionsundersökningarna.

Att som åttonde punkt på denna lista få sätta upp ett historiskt extraordinärt nyval skulle handen på hjärtat inte kännas så väldigt märkligt.

Mycket av den etablerade politiska logiken hämtas från de tider då riksdagen liksom för evigt bestod av fem partier varav det ena så gott som alltid regerade med stöd av ett ännu, snart hundra år efter ryska revolutionen; halvdant reformerat kommunistparti. När Miljöpartiet och Kristdemokraterna gjorde entré på Helgeandsholmen så inordnades dessa partier raskt i den gamla ordningen. När Sverigedemokraterna som det åttonde partiet vann sina riksdagsmandat så fungerade inte den gamla logiken längre.

Dagens svårigheter att regera Sverige på ett vettigt sätt behöver inte leda till ett nyval. Naturligare vore kanske att bryta den gamla logikens mönster genom ett mer nära samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Hur man än vrider och vänder på saken så är inga av politikens strukturella samband så starka som mellan just S och M.

För att se något sådant som möjligt vill det verkligen till att kunna lyssna mellan raderna på partiledardebattens slagväxlingar. Om alternativet är ett ovisst nyval så kan de rationella krafterna inom S och M möjligen förmå att bjuda oss på en extraordinär händelse av ett annat slag. Personligen tror jag att något sådant vore bättre än såväl dagens märkliga situation som ett nyval.

Artikeln har tidigare varit publicerad på folkbladet.se