Tillfälliga uppehållstillstånd handlar egentligen om minskade volymer – men ingen vill säga det

Thomasgur1

Thomas Gür

Förslagen från ett par allianspartier om att gå tillbaka till att ge tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) för asylsökande har väckt diskussion.

Man har ifrågasatt ifall TUT skulle minska inflödet av migranter, då genom att skicka signaler om att man inte automatiskt får Permanent uppehållstillstånd (PUT). Man har också ifrågasatt hur många som egentligen skulle lämna landet om det var så att ens TUT drogs tillbaka. Frågan om man bäst integreras med TUT eller PUT har stötts och blötts.

Vad vare sig förslagsställarna eller kritikerna inte nämner är att det egentligen, och här ska jag säga, så som jag kommit att förstå det (eftersom det migrationspolitiska regelverket inte är så lätt att förstå ens för migrationsverket eller expertpolitikerna), finns en mycket viktig och avgörande effekt av TUT som påverkar inflödet av migranter.

Och det är att den som har TUT inte kan ta in sin familj som anhöriginvandrare, eftersom man bara har TUT (säger sig självt). Man kan då inte hävda anknytning. Detta framkom tydligt när man för några år sedan just diskuterade frågan om anhöriginvandring i relation till de syrier som fram till september 2013 fick TUT, tills man ändrade på praxis. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5223310

De som föreslår att man återinför TUT hoppas kunna minska den del av anhöriginvandringen som är flyktinganknuten. (Inte minst med tanke på att undantagen för försörjningskraven är på över 99 procent och även om man skärpte dem dramatiskt, t ex med 50 gånger, skulle fortfarande en majoritet anhöriginvandrare vara undantagna kraven.)

Anhängarna till TUT nämner inte den här eftersträvade effekten, förmodligen därför att de inte vill tala ”volymer” även om de vet att TUT är volympåverkande. TUT framförs istället som en integrationspolitisk åtgärd – vilket ju får nära på anses vara falsk innehållsdeklaration.

Så illa är det sålunda. Alliansens egen retorik om öppna hjärtan och gott om plats i de öde vidderna i landet, har gjort den till dess fångar – men det är i och för sig inget ovanligt historiskt – tänk på sådana begrepp som ”socialistisk marknadsekonomi” eller ”folkets demokratiska diktatur”.

Varför motståndarna till TUT inte nämner detta vågar jag inte spekulera i.

Antingen förstår de inte effekten av att TUT skulle minska anhöriginvandringen, eller så vill de inte ha fokus på frågan om anhöriginvandring, eftersom det är hart när omöjligt att försvara att så många är undantagna från försörjningskravet.

Tre ungdomsförbund i alliansen (MUF, LUF, CUF) vill behålla PUT och helt avskaffa försörjningskravet, men det är en berättelse från ett annat universum med andra naturlagar.