Vem vill löpa gatlopp för ett taxikvitto?

Lena

Lena Adelsohn Liljeroth

Redan 1970, som tonåring, blev jag medlem i Moderata Ungdomsförbundet i en tid när alternativen var tydliga. Rött stod mot blått och det gick en hårt bevakad mur genom Europa. Friskolor existerade egentligen inte, endast staten fick sända i etermedia, skattetrycket närmade sig 80 procent, det ställdes krav på ”gemensamt ägande” av flertalet näringar. De fackliga organisationerna hade tolkningsföreträde. Läs mer

Barn ska sitta still och vara tysta

LAJ

Lars Anders Johansson

En av de allra viktigaste kunskaper som föräldrar genom uppfostran kan bibringa sina barn är förmågan att känna in och respektera olika typer av sammanhang och att bete sig därefter. Att man inte beter sig likadant på en restaurang som hemma på köksbordet, inte likadant ute på stan som i den egna trädgården. Läs mer

Till politikernas försvar

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Praktiskt taget alla människor jag träffar nu för tiden klagar över nationens politiker. Jag tror det beror på att medborgarna anser att nationen är på fel väg i många bekymmersamma avseenden, till exempel när det gäller skolan, invandringen, försvaret, tiggarna, sysselsättningen, tågtrafiken, rättsväsendet och mycket annat.

Läs mer

Varför jag ogillar tiggeri

Thomasgur1

Thomas Gür

Beträffande det omfattande tiggeri som nu återfinns mer eller mindre i alla våra städer och tätorter, möter jag ofta argumentet att motståndet mot, oviljan angående och kravet på förbud skulle vara en fråga om åsynen av fattigdom, misär och tiggare. Att det alltså skulle handla om att inte vilja se och konfronteras med en företeelse, som likväl existerar och skulle fortsätta att existera – om inte här, så någon annanstans.

Läs mer

Demoskop-undersökning: Svenskarna anser att invandringen är för stor

8-26-13_11971Thomasgur1

Patrik Engellau, Thomas Gür

Demoskop har på uppdrag av Den Nya Välfärden sammanställt en serie opinionsundersökningar för åren 2010 till och med 2015 om den svenska befolkningens uppfattning om invandringen. Enligt denna serie har den svenska befolkningens uppfattning om invandringen blivit allt mer negativ.

Läs mer

Stockholms stad och den våldsbejakande extremismen

Thomasgur1

Thomas Gür

På sociala medier ser jag frågan ställas om Stockholms stads ”inkluderande insatser” för hemvändande ”från strider utomlands” kan tänkas omfatta dem som till exempel bistått kurdiska peshmergas i Irak i motståndet mot IS eller de bidragit med humanitära insatser för flyktingar i eller från Syrien och Irak. Läs mer