Vem vill löpa gatlopp för ett taxikvitto?

Lena

Lena Adelsohn Liljeroth

Redan 1970, som tonåring, blev jag medlem i Moderata Ungdomsförbundet i en tid när alternativen var tydliga. Rött stod mot blått och det gick en hårt bevakad mur genom Europa. Friskolor existerade egentligen inte, endast staten fick sända i etermedia, skattetrycket närmade sig 80 procent, det ställdes krav på ”gemensamt ägande” av flertalet näringar. De fackliga organisationerna hade tolkningsföreträde. Läs mer

Låt det bli en läxa

Annika Borg

Annika Borg

DN avslutade nyligen en artikelserie om läxläsningens vara eller icke vara. De läsarröster som avslutade serien är fördelade på respektive uppfattning: dåligt, föråldrat och unket att ge läxor eller bra för ansvar och studieteknik. Det första synsättet speglar möjligen speglar artikelseriens atmosfär i stort. Läs mer

Åsiktskorridoren

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det praktiska begreppet åsiktskorridoren lär ha myntats av en statsvetare vid namn Henrik Ekengren Oscarsson och definierats som ”den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd”. Läs mer

Till politikernas försvar

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Praktiskt taget alla människor jag träffar nu för tiden klagar över nationens politiker. Jag tror det beror på att medborgarna anser att nationen är på fel väg i många bekymmersamma avseenden, till exempel när det gäller skolan, invandringen, försvaret, tiggarna, sysselsättningen, tågtrafiken, rättsväsendet och mycket annat.

Läs mer

Varför jag ogillar tiggeri

Thomasgur1

Thomas Gür

Beträffande det omfattande tiggeri som nu återfinns mer eller mindre i alla våra städer och tätorter, möter jag ofta argumentet att motståndet mot, oviljan angående och kravet på förbud skulle vara en fråga om åsynen av fattigdom, misär och tiggare. Att det alltså skulle handla om att inte vilja se och konfronteras med en företeelse, som likväl existerar och skulle fortsätta att existera – om inte här, så någon annanstans.

Läs mer

Ålderstsunami?

Annika Borg

Annika Borg

Nyligen publicerades SCB:s befolkningsprognos. Nästa år kommer vi att vara tio miljoner svenskar, då befolkningen stadigt ökar genom invandring och på grund av att människor lever längre. Fler kommer att födas än avlida. Fram till 2045 har nettoinvandringen störst betydelse för folkökningen, skriver DN. Läs mer