Tänk ett snäpp till i flyktingfrågan

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Vi är med rätta bekymrade över att flyktingar drunknar i Medelhavet på sin väg till Europa. Idag, den 26 april 2015, ägnas Dagens Nyheter nästan helt och hållet åt denna fråga. Det synsätt som tidningen – och för övrigt nästan alla andra med rätta upprörda betraktare – anlägger är ungefär det här:

 • Drunkningsolyckorna i Medelhavet är oacceptabla.
 • Problemets orsak är att folk till följd av krig, i första hand i Syrien, inte kan bo kvar i sina hemländer, utan tvingas söka sig bort därifrån, helst till västerlandet, för sin överlevnads skull.
 • Vi – om vi betyder Sverige, EU eller hela västvärlden är tills vidare lite oklart – måste organisera upp situationen: legalisera invandringen, öka och fördela flyktingmottagandet rättvisare och jämnare mellan de rika invandringsländerna, organisera tryggare transporter så att flyktingarna inte behöver vara utlämnade till människosmugglare samt utveckla och förbättra mottagandet av flyktingarna i de nya hemländerna.

Peter Wolodarski förefaller ge gott uttryck åt denna uppfattning. ”Om det funnits lagliga vägar in i EU… skulle inte människor drunkna utanför EUs hamnar… Om Europa, USA och Kanada tillsammans lovar att hjälpa en miljon syriska flyktingar de närmaste fem åren kommer lidandet och pressen på grannländerna att minska radikalt.” Om det ska vara en miljon under hela perioden eller en miljon om året framgår inte, men sannolikt avses det senare. Det spelar för övrigt inte så stor roll för själva resonemanget.

Det finns en underliggande föreställning bakom detta välvilliga tänkande som jag inte tror på. Jag tror inte på att de tilltagande flyktingströmmarna i första hand beror på just nu grasserande krig och oroligheter i framför allt Mellanöstern. Jag tror att det handlar om en mycket större och mer genomgripande folkvandringsrörelse. Folk från tredje världen börjar etablera sig i de rika och jämförelsevis välordnade och lugna välfärdsstaterna. Ju fler muslimer som bor i Frankrike, desto mindre blir svårigheten för en muslim att flytta dit; han behöver inte byta kultur. När ett Lilla Somalia etableras i Tensta kan människor leva som hemma både i det lilla och det stora.

För övrigt var det Ghadaffi som på sin tid täppte igen smygvägen till Europa från Libyen. Man kan inte riktigt veta hur mycket dagens flyktingvåg beror på västvärldens beslutsamhet att befria planeten från diktatorn. Utan detta kryphål hade problemet kanske inte varit så stort. (Fast där säger jag emot mig själv, det erkänns.)

Peter Wolodarski och många med honom tycks alltså, förefaller det mig, föreställa sig att om västvärlden gjorde en kraftansträngning och tog emot ett antal miljoner krigsdrabbade människor så skulle frågan gradvis klinga av. Men om jag har rätt så skulle det troligen bli tvärtom.

Om Västvärlden gjorde allt det där som föreslås skulle hindren för invandring sänkas radikalt. Det skulle bli enklare, billigare och säkrare för flyktingar att ta sig till Europa. Det hade väl inte gjort så mycket om antalet potentiella flyktingar bara handlat om en begränsad grupp krigsdrabbade. Men om en bra bit av tredje världens befolkning står i kö ser det annorlunda ut.

En välsinnad och välorganiserad flyktingpolitik av den typ som föreslås kan i vilket fall som helst inte genomföras utan volymbegränsningar. Även en synnerligen generös koalition av rika välfärdsländer kommer att tvingas fastställa antalet flyktingar per år och per mottagarland, om inte annat så för att säkerställa att bördorna delas någorlunda jämnt bland invandringsländerna. Som Peter Wolodarski säger: ”Antalet flyktingar bestäms utifrån de deltagande ländernas storlek och ekonomi”.

I praktiken betyder detta att det oavsett den genomtänkta politiken kommer att återstå otillfredsställd efterfrågan på invandringsmöjligheter till de rika länderna. Så vad kommer att hända?

Eftersom de generösa västländerna inte kan ta emot alla intresserade och eftersom de inte vill att idag tillämpade naturmetoder såsom djungelns lag ska avgöra vem som ska komma så måste de med nödvändighet välja och vraka bland de ansökande. Grundtipset är att de kommer att välja sådana som idag knappt kommer ifråga, nämligen kvinnor, barn och gamla.

De unga männen blir kvar i Libyen, just de som idag ger sig ut på farliga båtturer över Medelhavet. Gissa om det blir fortsatt och kanske till och med ökad efterfrågan på rostiga, överlastade gamla skorvar med berusade och hänsynslösa befälhavare. Unga män är ofta ansvarslösa risktagare. Vad betyder någon promilles risk att förgås i vågorna? Sannolikt blir det inget stopp för förlisningar och död i havet.

Vi måste inse ett grundläggande och banalt faktum, nämligen att om levnadsbetingelserna i landet A är överlägsna levnadsbetingelserna i landet B och folk lätt kan flytta från B till A så kommer förflyttningarna att pågå till dess att levnadsbetingelserna utjämnats. Sådant som okunskap, kulturskillnader, gränsbevakning i landet A och risken för drunkningsolyckor gör det svårare att flytta. Välvilliga åtgärder enligt ovan gör det lättare att flytta och därmed hamnar vi i det avgörande och fundamentala dilemmat.

Det avgörande och fundamentala dilemmat är inte att ett antal alltför djärva och riskbenägna unga män drunknar i Medelhavet. Dilemmat är att invånarna i landet A inte går med på att anpassa sig till de levnadsbetingelser som en allt längre driven utjämning med landet B skulle medföra. På det viset kan man nog säga att de välvilliga förslagen inte löser några dilemman, utan snarare blottlägger och kanske förvärrar dem.

PS Peter Wolodarski skyller avslutningsvis de tusende förlorade människoliven på ”den skamliga politik som bidragit till lidandet och desperationen”. Med den skamliga politiken avser han inte den som åstadkoms av diktatorer och upproriska befolkningar i Mellanöstern, utan den, verkar det, som drivs av EU-politiker. Jag har svårt att se saken på det sättet.

9 reaktioner på ”Tänk ett snäpp till i flyktingfrågan

 1. Kjell Wiklund skriver:

  Så intressant snäppinlägg! /ger stor hjälp i mitt eget tänk/..hinner inte läsa som jag vill och till råga på¨allt blir jag/vi borta ett tag framöver i Amsterdam, av alla ställen /besöker vår dotterfamilj/. Få se hur det ser ut när jag återvänder. Hinner inte ta del av inlägg därnere..Tack P.E!..mfl

  Gilla

 2. Sixten Johansson skriver:

  Devisen ”Om någon slår dig på den ena kinden, så…” skulle skapa ett paradis om alla följde den. Socialismen skulle ha skapat ett paradis om inte folket hade svikit idealen och ledarna svikit både folket och idealen. Liberalismen skulle skapa ett paradis om tankens och marknadens frihet kunde ge alla bröd och meningsfullt livsinnehåll. Tre utopiska ideologier. Nationalismen en fjärde.
  Jo, lagom stänk av alla fyra behöver vi, men moralism grundad på utopier blir falsk. Avskyvärd, när moralisterna inte lever som de lär. En önskedröm vore att få lista de 1000 självgodaste politikerna och journalisterna, tvångsinlösa deras bostäder till genomsnittspriset för en svensk bostad, tilldela dem lägenheter i våra getton och dra in all deras lön över genomsnittet till nödhjälp för behövande.
  Är det inte intellektuellt hederligare att be till Gud än att visionera om agerandet från något drömt överstatligt, kraftfullt EU?
  Individer och grupper agerar darwinistiskt – nu och i alla våra livsdagar. Orättvisor och grymhet ingår i livsvillkoren lika väl som empati och solidaritet.

  Liked by 1 person

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Vad Patrik har beskrivit på ett krångligt sätt är lagen om kommunicerande kärl. Att nivån i två kärl med tiden blir densamma om det finns möjlighet till överströmning från kärlet med den högre nivån till kärlet med den lägre. Ju mindre motståndet i överströmningsförbindelsen är desto fortare går det.

  Ett av västvärlden oprövat sätt att hålla nivån uppe i kärlet med den högre nivån är att höja den i kärlet med den lägre nivån. Men det betyder att det ineffektiva biståndet som inte gett något avgörande resultat på 70 år (det har indirekt mest gått till vapen, läs Bengt Nilssons bok Sveriges Afrikanska krig) måste fasas ut och ersättas med den kinesiska modellen som innebär att bistånd ersätts med lönsamma kommersiella investeringar som ger arbetstillfällen för ländernas befolkning.

  Alternativet är således sänkt nivå i väst och vi riskerar även att den liberala demokratin i väst ersätts med totalitära styrelseformer.

  Godhetsmaffian är i den här frågan proppen som hindrar välståndsutvecklingen i länder med den lägre nivån, men trots det gottar sig åt att vara särskilt fina människor.

  Men i denna viktiga fråga används varken försiktighetsprincipen eller hållbarhetsbegreppet.

  Ta således bort allt bistånd utom katastrofbiståndet och stöd svenska företag att investera i nuvarande biståndsländer. Detta ger arbeten i såväl Sverige som i biståndsländerna och godhetsmaffian får söka sin utkomst på andra sätt än att gräva i skattebetalarnas fickor.

  Gilla

 4. Nils Ivar Tenmann skriver:

  ”Tänk ett snäpp till” – ja, gärna – men för min del inte ett snäpp längre bort utan hellre ett eller fler dito närmre näsan på vilken de egna (retoriska) glasögonen sitter på.

  Gilla

 5. Rick N skriver:

  Det jag inte alls ser nämnas någon gång är att om man tittar på medborgarskap hos de som flyr över medelhavet, så är krigsförande länder i absolut minoritet, alltså sådana som Syrien.

  Majoriteten då, i bästa fall bara fattigt och korrumperat och i värsta fall attackerat av muslimska extremister, svält och genomkorrumperade politiker … kolla befolkningsökningen i respektive land och jämför med de tiotusental som vill (just nu) till Europa. Befolkningsökningen är mycket större än de som ger sig iväg. Det finns alltså en enorm potential för att överfärderna med farliga båtar bara fortsätter och fortsätter …. samtidigt som inget land i Europa har råd med påfyllnad av lågutbildade år efter år.

  Nej som med det Europeiska Rumänien. Det behövs ställas krav på regeringar även i Afrika att de tar tillvara på sina länder och befolkningen. Framförallt jobbar för att minska barnalstrandet (vilket om man ska tro antalet tiggare med små plakat om hur många barn de har … de behöver information om preventivmedel alternativt avhållsamhet om de vill förbättra situationen för sina barn)

  Gilla

 6. pappasvenpappasven skriver:

  Reblogga detta på pappasven och kommenterade:
  Det är dimma…..en bro blir påkörd av ett fartyg och rasar.
  Besättningen hör att en lastbil kör fram till den raserade bron, stannar . . går fram och tittar över den försvunna bron . . går tillbaka till lastbilen och kör vidare rakt ned i vattnet . . . vissa saker är så osannolika, så otroliga så att även om många ser sanningen så fattar dem inte utan agerar som om det osannolika inte händer/hänt . . . vartefter dimman lättade och det blev morgon och det skrevs om den raserade bron i tidningarna insåg fler och fler att bron verkligen rasat . . . Rörande vad som hänt med vårt land så pågår just nu samma långsamma förståelse för vad som hänt fast ännu så kör bussar med fullt av passagerare över den raserade bron . .. innan vi inse att trafiken måste stoppas . . .

  Gilla

 7. Lars Hässler skriver:

  Svenska politiska debatten om invandringen är skrämmande naiv, verkar som ingen politisk korrekt person tänkt tanken ut som du skriver. Här är mina förslag som jag skrev på min Facebooksida häromdagen: Flyktingpolitiken polariserar svenskarna. De på vänsterkanten vill upphäva nationsgränser och tillåta fri invandring, de på högerkanten vill stoppa all invandring. Vore bra om vi kunde enas om vissa grundläggande regler:
  1. Den som begår kriminella handlingar i Sverige ska utvisas oberoende om de riskerar fängelse/tortyr. Att misshandla/våldtaga/mörda skall inte vara en ursäkt att själv slippa bli torterad/fängslad.
  2. Flyktingar som fått medborgarskap eller uppehållstillstånd men som reser hem på ”semester” skall fråntagas medborgarskap resp få indraget uppehållstillstånd. Reser man ”hem” har uppenbarligen förhållanden i hemlandet förbättras.
  3. Deltagande/stöd för IS skall kriminaliseras och de som uppmuntrar/stöder IS skall nekas inträde resp utvisas, oberoende av förhållanden i hemlandet.
  4. Alla som kommer som flyktingar måste inte nödvändigtvis få ett nytt hemland i Sverige, många kan återvända när förhållanden i hemlandet förbättrats.
  5. Reglarna om anhöriginvandring skall följas, dvs famljemedlem skall garantera försörjning.
  6. Kräv kunskap i svenska språket för svenskt medborgarskap.
  7. Svensk lag skall gälla alla som bor/vistas i Sverige, dvs inga religiösa undantag typ klädsel, hur djur slaktas, vem man får gifta sig med, eller hur allmänna simhallar skall nyttjas.
  8. Minimikravet på invandringen skall vara de gällande FN – UNHCR reglerna om kvotflyktingar som Sverige har anammat.
  9. Varför är det bara Europa som ska ta emot flyktingar? Varför inte Kina, Saudi, Ryssland, Pakistan, Egypten eller alla länder i Afrika som inte är s k ”failed states”?

  Gilla

 8. Alma-Lena skriver:

  Till den siste här ovan som påstår att länder i exempelvis Afrika inte tar emot flyktingar. Vilken sten har du bott under de senaste 40 åren? Länder i Afrika tar emot så fruktansvärt mycket flyktingar jämfört med Sverige att det inte ens är lönt att jämföra. Men vi kan ju ändå göra det:
  Världens största flyktingläger ligger i… surprise! Kenya, du trodde det var Östersund, eller hur?
  Där bor ca 500 000 flyktingar.

  Citat migrationsfakta om Sverige: ”Antalet asylsökande var 2014 cirka 81 000 personer, vilket är en ökning med cirka
  27 000 personer jämfört med 2013. Totalt beviljades cirka 35 500 asylsökande uppehållstillstånd i (första instans och andra instans) vilket inkluderar personer som sökt asyl föregående år men inte kvotflyktingar. 2014 fick 1 971 kvotflyktingar skydd i Sverige.”

  Mer fakta: ”Över 80 procent av alla flyktingar i världen uppehåller sig i utvecklingsländer. Pakistan är det land som agerar värdland åt flest flyktingar. Det konstaterades att 1,6 miljoner flyktingar befann sig i Pakistan under 2012. Därefter kommer Iran med strax över 800,000 flyktingar, följt av Tyskland med 589,700 flyktingar och Kenya där det finns 565,000 flyktingar. När det gäller värdländerna talas det ofta om antalet flyktingar per 1 USD BNP/capita, vilket är en indikation på hur antalet flyktingar förhåller sig till landets ekonomiska situation. Samtliga av de 25 länder som tar emot flest flyktingar i förhållande till landets BNP i USD/capita är utvecklingsländer. Pakistan ligger i toppen även när det gäller de land som tar emot flest flyktingar i relation till landets ekonomi, då det i Pakistan finns 552 flyktingar per 1 USD/capita. I Tyskland, som är det i-land med flest flyktingar i förhållande till sin ekonomi, fanns det 15 flyktingar per USD BNP/capita i slutet av 2012. ”

  Gilla

  • Marte skriver:

   Men då måste man ju öven väga in hur många USD per capita som spenderas per flykting. Att ett Kenya låter flyktingar från ett grannland slå upp tältläger i ett avlägset gränsområde som sedan försörjs av FN går inte att jänföra med hur vi t ex Sverige ger gratis bostäder, kontantbidrag, utbildning etc.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.