Ett debattinlägg från Rumänska Tiggeritransportörers Branschorganisation

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Brännpunkt, Svenska Dagbladet

Med anledning av debattartikeln av två folkpartister på Brännpunkt nyligen kräver Rumänska Tiggeritransportörers Branschförbund att detta genmäle snarast publiceras.

Demetri Glinda, ordförande RTB

Rosita Selimi, VD RTB

Vi representerar EU:s mest framgångsrika och snabbast växande bransch, tillika Rumäniens viktigaste exportindustri, de rumänska tiggeritransportörerna. På bara några år har vi vuxit till över fyratusen medlemmar som årligen hanterar minst tio gånger så många resenärer från Rumänien till andra EU-länder och tillbaka igen. Denna verksamhet visar hur öppna gränser, fri handel och fritt resande gynnar företagande, utveckling och välstånd på den europeiska kontinenten.

Vårt förbund bildades år 2012 för att skapa ordning i det kaos och lycksökeri som de seriösa tiggeritransportföretagen hotades av. Vilken ansvarslös lastbilsförare som helst kunde på den tiden etablera firma och erbjuda undermåliga transportalternativ till dumpade priser utan några som helst resegarantier. Till exempel förekom det allt som oftast att hela charterlaster med resenärer lämnades strandsatta på Stureplan.

Enligt förbundets etiska riktlinjer måste våra auktoriserade medlemsföretag till branschförbundets Resegarantifond betala en resegarantiförsäkring som säkerställer resenärernas hemresa. Vi har etablerat samarbete med säkerhetsföretaget Romani Hogs för att skapa verkningsfulla hinder mot illojal konkurrens från oauktoriserade småskuttar och rentav egenresenärer.

Vi vill understryka detta sociala ansvarstagande med anledning av det grovt protektionistiska och reaktionära förslag till ny tiggeripolitik som den 19 april 2015 presenterade på Brännpunkt av folkpartisterna Erik Ullenhag och Tina Acketoft och som kan sammanfattas i deras påstående: ”Lösningen på tiggerifrågan finns inte i Sverige, den finns i Rumänien”.

Vi kan försäkra dessa folkpartister att våra resenärer aldrig hade begett sig utomlands om tiggerimarknaden varit tillräckligt utvecklad och lönsam i Rumänien. Tro oss, vi romer har hundratals års erfarenhet av det rumänska majoritetssamhällets djuprotade snålhet och bigotta rasism. Lita aldrig på en rumän!

Att folkpartisterna vill sätta käppar i hjulet för oss romer när vi nu äntligen utvecklat en fredlig metod att utöva seriös företagsamhet och främja vårt folks internationalisering och välstånd är i sanning en skam för Sverige. Vår styrelse har beslutat att anmäla ett sådant svenskt beslut till EU-kommissionen för brott mot EU:s grundläggande principer om fri rörlighet för varor, tjänster och människor.

Vårt branschförbund är dock mycket positivt till folkpartisternas idé om direkt svensk hjälp till de byar varifrån våra resenärer kommer. Det tyder på särskilt goda insikter från Folkpartiets sida att man vill driva biståndet genom ”hjälporganisationer som gör insatser på plats”. Den mest framgångsrika och dynamiska organisationen på plats är RTB om man inte ska räkna Romani Hogs. Vi ser fram emot ett samarbete till romernas fromma.

Vi vill understryka att Rumäniens romer mycket väl kommer att förstå att det är den vänskap som utvecklats utanför ICA-butiker och Systemet mellan svenskar och tillresta romer som ligger bakom den svenska ambitionen att ge hjälp på plats och att om Sverige på något sätt, enligt folkpartisternas illa genomtänkta förslag, skulle försöka begränsa resandet så skulle det romska folket resa sig i vrede och göra allt för att, om så behövdes på olagliga vägar, återknyta dessa vänskapliga kontakter som knutits över tusende och åter tusende pappersmuggar. Så lätt och grymt ska inte vårt nya syster- och broderskap utsläckas!

Folkpartiets förslag om alfabetiseringskurser för vuxna är mycket välfunnet. RTB menar att sådana kurser rimligen bör kombineras med snabbkurs i svenska för invandrare. På det viset skulle de rumänska romer som väljer en karriär inom den framtidsbransch som vårt förbund bidragit till att lansera få en snabbstart in i yrket. Våra medlemmar är dessutom övertygade att den potentiella kundgruppen kraftigt skulle växa när Rumäniens 600 000 romer inser att reseverksamheten får följder i form av direkt svenskt bistånd på plats. Yrkesutövningen i Sverige ger så att säga välgörande bieffekter även utanför arbetstid. Samtidigt skulle vår bransch få den expansionshjälp som Europas samlade rasister hittills förmenat oss.

Vi föreställer oss att Folkpartiets tro att lösningen på romernas problem ligger i Rumänien bara är ett sympatiskt uttryck för svensk blygsamhet. Lösningen ligger i Sverige! Låt oss tillsammans – RTB och Folkpartiet – bli garanterna för att den lösningen förverkligas.

Demetri Glinda, ordförande RTB

Rosita Selimi, VD RTB

PS. Om Folkpartiet ser till att våra resenärer får rösträtt kan vi ställa som krav för transport att de röstar på Folkpartiet. Med detta erbjudande vill vi bara understryka vårt vänskapliga sinnelag och goda långsiktiga avsikter.