Allt du behöver veta om schack

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag är inte bra på schack, men jag vet vad pjäserna heter och hur de rör sig. Jag har läst att spelet utvecklades i Persien för 1 500 år sedan eller så och att det kom till Europa under medeltiden, då regler och pjäser gradvis fick sin nuvarande form. En rimlig slutsats är att spelet avspeglar det medeltida samhället.

Bönderna är de svagaste och mest hjälplösa pjäserna. Jag har alltid tyckt att det är oschyst att just dessa ska stå i första ledet mot fienden. Kavalleriet och de övriga trupperna går bakom, inte så mycket för att slåss mot en vägg av fiender som för att mota bönderna framåt för att ta smällarna.

Om spelet gjorts idag så hade bönderna självfallet kunnat sjukskriva sig i stället för att möta fienden. Begreppet ”att gå in i väggen” har fått en ny innebörd.

Medeltidens europeiska bönder som ofta var livegna och som saknade militär träning (eftersom de antogs vara benägna att utveckla dumma idéer om de fått vänja sig vid vapen och deras bruk) brukade faktiskt av sina herrar placeras längst fram när det drog ihop sig till krig.

Kungen är en annan intressant pjäs. Han är viktig men hjälplös. Så var det på medeltiden. Kungen hade i allmänhet förlänat sin mark till vasaller bland högadeln som i sin tur hade förlänat den till andra adelskrigare och undervasaller. Det innebar att kungen inte hade någon makt över de faktiska krigarna eftersom dessa svurit lojalitet till högadeln, inte till kungen. ”Vasallen till min vasall är inte min vasall”, som medeltida kungar lär ha suckat. Det fanns alltså inget våldsmonopol och därför ingen stat i modern mening.

Tornen, hästarna och löparna motsvarar medeltidens huvudsakliga makthavare, alltså kyrkan och adeln. Observera att löparen kallas bishop på engelska och brukar avbildas som en biskopsmössa – mitra – med kors. Hästar och torn tillhörde riddarnas krigsutrustning.

Det enda jag inte kan förklara, utan bara spekulera kring, är drottningens roll. Drottningen är spelets mest kraftfulla pjäs. Hur kunde medeltidens schackinnovatörer komma på en sådan idé? Jämfört med sin man kungen är hon en pansarkryssare och en flygande fästning.

Det måste ha funnits skäl till att man konstruerade drottningen på det sättet. Jag föreslår två olika förklaringar. Välj själv.

  • Spelet utvecklades i ett nunnekloster som kontrollerades av den medeltida feministrörelsen. Nunnorna hade tröttnat på könsmaktsordningen och patriarkatets ovilja att släppa fram kvinnorna i krigen så att även de skulle få ägna sig åt det blodiga hantverket. Under lång tid hade feministerna krävt kvotering av kvinnor i arméerna. Den sedermera kanoniserade abedissan Boadicea vid karmeliterklostret i Nantes kom på det geniala greppet att ge schackdrottningen kraftigt ökade befogenheter för att verkligen kunna massakrera de övriga schackkrigarna. Detta var ett stycke soft power och en PR-framgång som sedermera endast har överträffats av Gudrun Schymans sedelbränning i Almedalen år 2010.
  • Det fanns många kraftfulla kvinns på medeltiden så schackdrottningens kompetenser på brädet var inget som samtiden höjde på ögonbrynen över. Se bara på Jeanne d´Arc. Det är bara vår historielösa tid som tror att kvinnor alltid varit förtryckta fram till år 1948 när Gudrun Schyman tack och lov föddes och kunde börja ordna upp det hela, år 2005 när Feministiskt Initiativ bildades, år 2006 när Sverige fick en feministisk finansminister och, som kronan på verket, år 2014 när vi fick en feministisk utrikespolitik med den ännu inte helt förverkligade ambitionen att störta könsmaktsordningen i Saudiarabien.