Ayaan Hirsi Ali har rätt

mohamed omar

Mohamed Omar

För några dagar sedan intervjuades Ayaan Hirsi Ali i teveprogrammet Agenda. Hon var kunnig och vältalig. Hennes bok Reformera islam har nyligen kommit ut på svenska. Hon sa att hon har tänkt om. Hon tror inte längre att muslimer måste lämna islam för att kunna vara sekulära demokrater. Hon tror istället att islam bör reformeras. Hon har rätt.  Läs mer

Gästskribent Naomi Abramowicz: Kalla en terrorist för en terrorist

Naomi Abramowicz.bild

Naomi Abramowicz

Snart kommer Sverige inte längre att förknippas främst med ABBA, IKEA och sexiga blondiner. Tids nog kommer vi att nå internationell ryktbarhet för att vi råkar vara ett av de länder i Europa med flest antal våldsbejakande islamister per capita. Enligt Säkerhetspolisen har ungefär 300 personer stridit för Islamiska Staten, (IS), i Irak och Syrien.  Läs mer

Försök kombinera realism med moralen

Krister

Krister Thelin

Flyktingkatastrofen i Medelhavet, varken den första eller sista, upprör just nu. Endast den helt empatilöse kan undgås att beröras. Ropen skalla från politiker och enskilda: “Gör något”. EU ställs vid skampålen och medierna pumpar ut beskrivningar som förstärker budskapet. Jag har den största respekt för företrädare för ideella organisationer som nu ofta i dessa dagar kommer till tals i etern ( bl.a. Röda Korset och Rädda Barnen). Och ändå blir bilden skev.  Läs mer

Om slöjförbud och frihet

Johanna 3

Johanna Andersson

Flera debattartiklar under senare tid har behandlat kvinnors rätt att bära slöja i Sverige och den frihet det innebär att kunna välja att bära slöja. Det riktas upprepad kritik mot Frankrike och det slöjförbud som där råder i vissa miljöer. Samtidigt kritiseras att muslimska kvinnor som bär slöja i Sverige ofta utsätts för trakasserier och aggressiva kommentarer.  Läs mer

Identitetspolitik, västvärldens framtid?

Nils Lundgren

Nils Lundgren

Det går ett spöke genom Europa. Identitetspolitiken! Och vad är det? Jo, att människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de tar sig som medlemmar av löst sammanhållna samhällsgrupper som ras, klass, religion, kön, etnicitet, ideologi, nation, sexuell läggning, kultur, informationspreferens, historia, (flämt!) musikaliska eller litterära preferenser, medicinskt tillstånd, sysselsättning eller hobby. (Fritt efter Wikipedia.)  Läs mer

Nya moderater vill styra

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Sakinnehållet i försvarsuppgörelsen mellan regeringen och de tre borgerliga partierna stöts och blöts nu i de mest aktiva försvarspolitiska kretsarna. Experternas och debattörernas omdömen varierar naturligtvis. Hos de som mer reflekterar över politiska effekter än på militärstrategiska följder finns det dock en märkbar nöjdhet med att S och M tog sig samman, visade gamla takter och gav Sverige ett långsiktigt försvarsbeslut med massivt stöd i riksdagen.  Läs mer

Muslimer bör vara mer som Muhammed

mohamed omar

Mohamed Omar

Uppsalapoeten Johan Nybom, en av 1800-talets mest kända Uppsalaprofiler, fortsatte att klamra sig fast vid akademin ända upp i medelåldern. Det var han som myntade uttrycket ”Staden af evig ungdom” (det heter alltså inte ”Den eviga ungdomens stad”). Och eftersom jag är en traditionsvurmande upsaliensare och poet skäms jag inte för att studera trots min i sammanhanget höga ålder. Det är som det ska vara. Just nu läser jag en kurs i typologi – om klassificering av språk.  Läs mer

Min kvinnofrihet med högburet huvud

Annika Borg

Annika Borg

På kvinnodagen i år kommenterade jag på Facebook att Veronica Palm (S) på twitter upplyst om att man inte ska säga grattis på kvinnodagen: Det är så långt kvar till jämställdhet att vi inte har någon anledning att glädjas, än mindre säga grattis. Fast det där är faktiskt rena dumheterna. I Sverige lever vi i leibnizsk mening i den bästa av världar. Även i den bästa av världar finns mörka stråk, men den är ändå det yppersta som uppbringats. Det skulle jag önska att feministiska röster från höger till vänster ibland förmådde reflektera över.  Läs mer

Gästskribent: Mångfaldsflummet

Gästskribenten Carl-Johan Westholm skriver här om den idéhistoriska bakgrunden till begreppet mångfald.

Många säger kategoriskt att ökad mångfald är bra. Men om det till en vanlig grupp människor kommer en seriemördare? Vem kan gilla den ökningen av mångfalden?

Mångfald kan knappast diskuteras seriöst utan kvalitetskriterier. Det är inget nytt. Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Berlinuniversitetets grundare, skrev i sin bok om statsmaktens gränser, om ”mänsklig utveckling i sin rikaste mångfald”, en formulering som John Stuart Mill (1806-1873) citerade i början av sin bok ”On Liberty” 1859. Denna stora princip vägledde Mill när denne författade sitt frihetscredo.

Formuleringen kan låta självklar och enkel, men innehåller flera markeringar:

För det första: det gäller att sträva efter mänsklig utveckling, inte omänsklig.

För det andra: All förändring är inte bra. Men mänskligt stillastående är inte heller något att sträva efter; utveckling är det.

För det tredje: Mänsklig utveckling kan vara av bra eller dåligt kvalitet. Mångfalden ska vara rikast möjlig, inte fattig. Det handlar inte främst om det som kan prissättas i pengar, utan följderna av omätbara, oskattbara värden, bland annat yttrandefriheten och andra friheter som kan hotas av politiska och ekonomiska makthavare. Var och en ska ha rätt att förkovra sig, att utnyttja friheten till något gott.

Tillämpningen av principen är besvärligare än själva idén – för då måste det göras skillnad mellan individer. Att göra skillnad på folk och folk anses fult. Och det med rätta. Men inget samhälle skulle fungera utan att individer konstant värderar varandra som individer och ser likheter och skillnader. Uttrycket ” att göra skillnad på folk och folk” avser en fördom, en dom på förhand, som bedömer en människa inte som en individ utan efter vilka grupper den tillhör: kön, ålder, hudfärg, ursprung, utbildning, status etc. Inom politiken är detta i vissa kretsar eftersträvansvärt, och kallas då ”kvotering”.

Ska lagstiftaren, staten, också göra skillnad på individer? Ja, staten måste skilja mellan mördare och poliser. Men mycket annat, allt som är lagligt, det lägger sig staten inte i, eller?

Jo, och det var just vad von Humboldt och Mill funderade över. De började inte med ekonomiska kalkyler, utan med den bästa av stora principer.

Ökad mångfald är inte alltid bra, och inte heller alltid dåligt. Det kategoriska mångfaldsprisandet i den offentliga debatten är flum. Mänsklig utveckling i sin rikaste mångfald är en bättre idé.

Carl-Johan Westholm är fil dr, organisationsledare i näringslivet och skribent