Det finns fler muslimska röster än Islamiska Förbundets

mohamed omar

Mohamed Omar

Helgen den 3-5 april är det åter dags för Muslimska familjedagarna, en kontroversiell konferens som under åren gett en plattform åt flera föreläsare med kopplingar till den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet (MB). Årets konferens utgör inget undantag i det avseendet, vilket inte borde förvåna då den arrangeras av bland andra Islamiska Förbundet.

I år har man till exempel bjudit den brittisk-irakiske MB-aktivisten Anas Altikriti, grundare av Cordoba Foundation, en organisation som Storbritanniens premiärminister David Cameron beskrivit som ”en politisk front för Muslimska brödraskapet”. Altikriti stödjer Hamas.

Den egyptiske hatpredikanten Yousef Al-Qaradawi är MB:s andlige ledare. Han är ökänd för sitt stöd till terrorism och grymma sharialagar och för sin hyllning till Hitler. Islamiska Förbundets ordförande Omar Mustafa lajkar honom på Facebook. I en intervju för Expressen (9/4 2013) sade han: ”Yousef Al-Qaradawi är världens mest framstående muslimske teolog som går att jämföra med påven.”

Omar Mustafa lajkar även Mohamed Morsi, MB:s man som var president i Egypten under en turbulent period. Omar Mustafa hävdar att han inte är medlem i MB. Det är egentligen inte relevant om han innehar formellt medlemskap eller ej. Jag behöver inte vara medlem i en organisation för att tro på och propagera för dess ideologi.

Det vi vet är att av alla muslimska teologer som finns i världen, varav en stor mängd är antingen kritiska eller fientligt inställda till Muslimska brödraskapet, valde Omar Mustafa att utse just Muslimska brödraskapets andlige ledare till ”världens mest framstående muslimske teolog”. Varför?

Hur kommer det sig att Islamiska Förbundet gång på gång bjuder in föreläsare med kopplingar till MB, men aldrig någon som är kritisk till det? Är det en slump? Om det vore så att man bara råkade bjuda dessa MB-aktivister kan man ju tycka att någon anti-MB-föreläsare borde ha slunkit igenom nätet någon gång. Men det har aldrig hänt.

På sin hemsida hävdar arrangörerna att Muslimska familjedagarnas syfte är att stärka deltagarnas muslimska identitet. Vilken muslimska identitet? Din identitet som sufimuslim? Eller shiamuslim? Jag tror inte det, då hade man bjudit någon sufisk eller shiitisk talare. Det gör man inte. Det är ganska uppenbart att arrangörerna har en distinkt idé om vad som är ”muslimsk identitet”, som skiljer sig från andra muslimska rörelsers idéer, och att denna har en koppling till de medvetet valda föreläsarnas budskap.

Man väljer att använda ett luddigt språk, att framställa den egna identiteten som ”islamisk” i största allmänhet. Det blir vilseledande för både utanförstående icke-muslimer och de vanliga, unga muslimer man hoppas locka dit och kunna stöpa efter sin mall.

Men det är inte bara bristen på inomislamsk mångfald som är iögonfallande, utan även frånvaron av progressiva muslimska tänkare.

Jag skulle därför vilja föreslå två föreläsare till 2016:års Muslimska familjedagar. Den första är den amerikanska feministiska muslimska teologen Amina Wadud, som blev världsberömd efter att i New York som kvinnlig imam ha lett både män och kvinnor i bön den 18 mars 2005. Händelsen sågs som en hädisk skandal av många muslimer. Men en liten grupp välkomnade initiativet som en reform i rätt riktning.

Mitt andra förslag är fransk-algeriern Ludovic-Mohamed Zahed. År 2010 startade han föreningen HM2F, Homosexuel-les Musulman-es de France (Frankrikes homosexuella muslimer) och 2012 grundade han Frankrikes första och hittills enda gayvänliga moské. Han har också skrivit boken Le Coran et la chair (Koranen och kroppen/köttet), i vilken han skildrar sitt liv som homosexuell muslim.

Med tanke på Islamiska Förbundets tidigare meriter är jag dock inte särskilt hoppfull om att någon av mina två progressiva muslimska tänkare – eller någon annan heller för den delen – kommer att bjudas in till Muslimska familjedagarna.

Islamiska Förbundet får – bland annat på grund av sin pampiga moské på Söder – ofta representera ”den muslimska rösten” i svenska medier. Det finns dock inte en utan flera muslimska röster, och förbundets röst talar mera för Muslimska brödraskapet än för den vanlige muslimen.